Kalastusteollisuus tänä päivänä

Posted by on kesä 13, 2019 in Kaima | Kommentit pois päältä artikkelissa Kalastusteollisuus tänä päivänä

Maailman kalastusteollisuuden ja valtioiden kalatalouden yleistä tilannetta tutkiessa, tulee varsin pian törmänneeksi huolestuttaviin artikkeleihin, uutisiin ja tutkimuksiin merien köyhtymisestä ja kalakantojen merkittävistä romahduksista. Kalastusteollisuuteen liittyy siis kiistatta isoja ekologisia ongelmia, jotka ovat seurausta moderneista, hyvin tehokkaiksi muodostuneista kalastusmenetelmistä sekä alati kasvaneesta kysynnästä.

Kala on terveellistä. Näin meille on aina kerrottu, eikä sen paikkansa pitävyyttä kukaan varmasti kumoamaan kykenekään. Kala on tutkitusti yksi parhaimmista eläinproteiinin lähteistä ja sillä tiedetään olevan lukuisia terveydelle edullisia ominaisuuksia. Kalan rasvat ovat ihmisen kehon toiminnan kannalta erittäin hyödyllisiä ja arvokkaita. Kalaa tulisi ravitsemussuositusten mukaan nauttia vähintään viikoittain, joten tuskin on yllättävää, että merenelävien kulutus on runsasta ja kauppojen menekki näin ollen suuri. Menekkiin pyritään jatkuvasti vastaamaan sitä tyydyttävällä tarjonnalla ja kala on siis voimakas kauppatavara ja useat tahot tekevä sillä tukuittain rahaa joka päivä. Kalastusteollisuus voi erittäin hyvin, mutta valitettavasti kalakannat ja merien tilanne on täysin päinvastainen. Kalastammeko ahnaasti meret tyhjiksi ja kalalajit sukupuuttoon, kunnes tuhoamme merten ekosysteemit täysin? Kalastus on yksi maailman vanhimmista elinkeinoista ja nykyisin sen vuosittainen kokonaistuotanto on lähes 100 miljoonaa tonnia. Kuluttajan mieleen herää helposti kysymys siitä, onko asiaan mahdollista vaikuttaa ja millaisia uhrauksia ja kompromisseja se vaatii jokapäiväisten kulutustottumusten osalta? Kuinka paljon tavallinen kansalainen edes saa tietää näin suurten bisnesten todellisesta toiminnasta ja paikkansa pitävistä luvuista? Mitä kalaa pitäisi suosia, jotta ei tulisi ostaakseen ainakaan sitä uhanalaisinta lajia ja onko kasvatetun kalan syöminen parempi vaihtoehto kuin villeistä vesistä pyydetyn?

Kalankasvatus ja kalastuksen eri muodot

Yksi perinteisimmistä kalastusmuodoista on verkkokalastus, jossa verkot lasketaan veteen ja odotellaan kalojen uimista ansaan. Kyseessä on hyvin passiivinen kalastusmuoto, eikä sitä juurikaan enää harjoiteta sen hitauden ja saaliin epävarmuuden vuoksi. Nykypäivän kalastuksen on oltava nopeaa, tehokasta ja runsasta, jotta sillä pystyy kilpailemaan markkinoilla, sillä asiakas haluaa tuotteensa aina ja sataprosenttisella varmuudella. Tämän päivän kalanpyynti hoidetaankin siis pääasiassa troolauksella, jossa veneet vetävät perässään verkkoa. Vene etsii isoja kalaparvia käyttäen kaikuluotainta apunaan ja parven havaittuaan lasketaan verkko veteen ja alus kahmaisee kokonaisen parven kerrallaan haaviinsa. Selvää on, että tämä tekniikka on huomattavasti nopeampi ja tehokkaampi kuin perinteinen verkkokalastus ja tästä syystä se on myös erittäin suuresti yleistynyt kalastustapa.

Kalankasvatus ja kalastuksen eri muodot

2000- luvun kuluessa on runsaasti yleistynyt myös kalankasvatus eli kalanviljely. Tämä tarkoittaa sitä, että kalat kasvatetaan yleensä luonnon vesiin asetetuista, verkosta valmistetuissa kasseissa. Lähes puolet maailmalla syödystä kalasta tuotetaan tällä hetkellä kasvattamalla. Tätä menetelmää pidetään usein huomattavasti ekologisempana vaihtoehtoja, ollen silti tehokasta ja tuottaen riittävästi kalaa tarpeeseen nähden. Tässäkin on kuitenkin haittapuolensa, sillä osa kasvatetusta kalasta päästetään myöhemmin vapaaksi luonnonvesiin, jolloin ahtaissa tiloissa syntyneet taudit pääsevät leviämään myös villeihin kaloihin. Myös vesistöjen entisestään lisääntyvä rehevöityminen on kalanviljelyyn liittyvä negatiivinen seuraus. Kalankasvatus on yhtälailla tehotuotantoa siinä, missä esimerkiksi broilerin ja muun lihan halleissa tapahtuva tuotantokin. Tehotuotantoon liittyy aina myös eettiset ongelmat ja kysymykset siitä, mennäänkö ekologisuuden tavoittelussa niin sanotusti ojasta allikkoon, kun toisessa vaakakupissa on eläinten hyvinvointiin liittyvät seikat?

Selvää on, että kalastusteollisuus nykyisellään, aiheuttaa suurta uhkaa koko maailman vesistöjen ekosysteemille ja pitkään jatkuessaan todelliseksi ongelmaksi muodostuu kalakantojen vääjäämätön romahdus ja useiden lajien häviäminen lopullisesti. Troolauksen aikana verkkoihin tarttuu myös lukuisia muita, kuin syötäväksi haluttuja kalalajeja ja mereneläviä, jotka usein kuolevat tai loukkaantuvat pahoin, eikä niitä käytetä mitenkään hyödyksi, vaan ne heitetään takaisin mereen. Näin ollen suorastaan tuhotaan ja riistetään vesistöjä sekä tapetaan arvokasta lajistoa täysin turhaan.